صفحه نخست روزنامه های صبح پنجشنبه ۲۰ آبان

جهان در تب و تاب تغییر اقلیم، آغاز فرایند جدید نظارت بر قیمت ۲۰ کالای اساسی، و لایجه ۲ فوریتی یارانه جایگزین ارز ۴۲۰۰ روی میز مجلس، مهم ترین عناوین روزنامه های ۲۰ آبان هستند. منبع

دیدگاهتان را بنویسید