ضرورت تبیین آثار دنیوی حجاب از طریق سمینارها – خبرگزاری مهربه گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین پناهیان شامگاه یکشنبه در حرم امام خمینی (ره) در حرم بانوی کرامت اظهار داشت: خداوند در قرآن کریم از روش معرفی مصالح دنیوی در بین انسان ها استفاده می کند. آنها را به دینداری و انجام کارهای نیک برانگیزد و انسانها را به فکر آینده جهان بیاندازد.

وی افزود: اندیشیدن به آخرت و ترس از عذاب الهی امری بسیار گرانبها است اما هرکسی این توانایی را ندارد که به طور کامل به آخرت فکر کند.

این استاد حوزه و دانشگاه خاطرنشان کرد: کلمه «خیر» حدود 170 بار در قرآن آمده است و در بیشتر موارد به معنای منافع دنیوی است و این گونه استفاده از این کلمه نشان از اقناع مردم و ایجاد انگیزه با دنیا دارد. یعنی فواید یک روش اساسی در قرآن کریم است.

پناهیان خاطرنشان کرد: توجه انسان به کارهای دنیوی و نیز مصالح اخروی، عبادت انسان را از غرور و شگفتی باز می دارد و انسان مؤمن کمتر دچار خطا می شود.

وی گفت: دوگانگی دنیا و آخرت به هیچ وجه درست نیست، بلکه باید بین دنیا و آخرت اعتدال برقرار کرد که مؤمن واقعی با عقل هوشمند خود هم به عقل معاد و هم به حکمت زندگی دارد. .

سخنگوی حرم بانوی کرامت ادامه داد: هنوز نتوانست. صبح در جامعه درست توضیح دهیم که دین برای دنیا مفید است و بی دینی به دنیا ضرر می رساند. در حالی که برخی از مردم فکر می کنند مذهبی ها دنیای خود را گم کرده اند هستند و آنها فقط به دنبال فراتر هستند.

پناهیان خاطرنشان کرد: اقامه نماز عصر موجب زیبایی چهره تا افزایش رزق و… می شود و به گفته روانشناسان، نماز سلامت جسمی را به دنبال دارد، بنابراین دین فقط بحث آخرت نیست، بلکه امر دنیوی و اخروی است.

وی افزود: فواید دنیوی عزاداری، گریه بر مصائب سیدالشهدا، محبت اهل بیت است.آ) و … آنقدر زیاد است که ما آنها را نادیده می گیریم.

مدرس حوزه گفت: همه امور دینی به نوعی با امور دنیوی مرتبط است و اگر کسی خلاف آن را ادعا کند به این معناست که دین را درست درک نکرده است.

وی خاطرنشان کرد: با گذشت زمان و با پیشرفت علم بشری، فواید دنیوی اعمال دینی بیشتر نمایان می شود.

پناهیان خاطرنشان کرد: هر گناهی آثار بدی دارد و مانند غذای مسموم است و این از روایات روشن است و همانطور که غذای ناصحیح بر جسم و روح انسان اثر می گذارد، گناهان نیز جسم و روح انسان را از بین می برد.

وی افزود: توضیح کارهای او آسیب های دنیوی بی حجابی در جامعه، خانواده و… نیاز بله و سمینارها باید به این موضوع بیشتر توجه کنند.

سخنران حرم بانوی کرامت گفت: از نظر علم تجربی مخالفت با هوای نفس باعث شکوفایی استعداد می شود.

پناهیان خاطرنشان کرد: نقاب زدن و حجاب در جامعه یکی است و اگر مردم می فهمیدند که بی حجابی مانند بی ماسکی باعث آسیب می شود، همه خود را موظف به داشتن نقاب می دانستند.

وی افزود: مشکل اصلی در جامعه این است که مردم بفهمند هر چیزی در دین علاوه بر منافع اخروی، منافع دنیوی نیز دارد.

سخنران حرم بانوی کرامت ادامه داد: پیامبر گرامی اسلام با علم الهی که دارد بی نهایت از همه پزشکان عالم داناتر و داناتر است. ترب کوهی از این روست که توصیه پیامبر خدا به ترک محرمات و انجام همه واجبات، هم منافع دنیوی و هم آتی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید