ضرورت توجه به ایمنی ساخت و سازها در برابر زلزله

رئیس شورای شهر تهران بر لزوم توجه به ایمنی ساخت و سازها در برابر زلزله تاکید کرد.منبع

دیدگاهتان را بنویسید