طرح‌های برتر حوزه نانو انرژی جذب سرمایه‌ می‌شوند

فراخوانی به منظور سرمایه‌گذاری در طرح‌های برتر حوزه‌ی انرژی مبتنی بر فناوری‌نانو منتشر شد.منبع

دیدگاهتان را بنویسید