طرح شفافیت آرای نمایندگان در دستور کار مجلس

نمایندگان مجلس در جلسات علنی هفته آینده خود به بررسی گزارش کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس در مورد طرح شفافیت آرای نمایندگان و گزارش وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد شرایط بازار بورس خواهند پرداخت.source article

دیدگاهتان را بنویسید