طلسم جادوی سیاه مرد شنی را بشکنید تا میلیاردها دلار بدزدید
وقتی مرد ثروتمند برای شکستن طلسم سیاه یک فنجان چای شنی نوشید، تصور نمی کرد این چند جرعه به سرقت میلیاردی از خانه اش منجر شود.

دیدگاهتان را بنویسید