عضویت ۴۶۰۰ بیمار کلیوی در انجمن حمایت از بیماران کلیوی اردبیل

مدیر انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان اردبیل از عضویت ۴ هزار و ۶۰۰ بیمار کلیوی از بدو تأسیس در این مرکز خبر داد.منبع

دیدگاهتان را بنویسید