علیرضا زاکانی جانشین وزیر کشور شد

علیرضا زاکانی، شهردار تهران جانشین وزیر کشور در ستاد بحران تهران شد. منبع

دیدگاهتان را بنویسید