عکس روز| سالمرگ کاسترو

دانشجویان در هاوانا پایتخت کوبا در پنجمین سالمرگ فیدل کاسترو شرکت می‌کنند. منبع

دیدگاهتان را بنویسید