عیادت رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران از مجروحان حادثه جکون رضویوت