فاتی تا ۲۰۲۷ با بارسلونا تمدید کرد

وینگر ۱۸ ساله و آینده دار بارسلونا برای تمدید قرارداد با این باشگاه به مدت شش سال دیگر به توافق رسید.منبع

دیدگاهتان را بنویسید