فرصتی یک ساله برای دانشکده های علوم پزشکی برای تامین کادر و تجهیزات دانشگاهی – خبرگزاری مهر ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر جلیل کهپایه زاده اظهار داشت: هدف ما بهره وری حداکثری از منابع کشور برای ارتقای کیفیت آموزش علوم پزشکی است و دانشکده های علوم نیز دانشجویان پزشکی از حداکثر بهره وری برخوردار هستند. یک ساله مقایسه با تکمیل تیم آموزشی و تامین اعضای هیات علمی برای ظرفیت مازاد دانشجویان پزشکی عمومی.

دبیر شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی درباره چالش تامین کادر علمی و تجهیزات آموزشی پس از تصویب افزایش ظرفیت مشاغل علوم پزشکی گفت: دانشکده های علوم پزشکی حداکثر یک سال فرصت دارند تا این رشته ها را تکمیل کنند، در غیر این صورت. پروانه تحصیلی آنها باطل، لغو و دانشجویان به دانشگاه مرکز استان منتقل می شوند.

کهپایه زاده با اشاره به اینکه سقف پذیرش دانشجویان پزشکی عمومی در شهرهای کوچک 20 نفر است، افزود: بر اساس اعلام آمادگی و تعهد دانشکده های علوم پزشکی، این دانشکده ها تا بهمن ماه فرصت دارند تا زیرساخت های آموزشی را تکمیل کنند.

به گفته وی، بر اساس مصوبه شورای عالی فرهنگی برای پذیرش ظرفیت مازاد دانشجویی، اکثر دانشگاه ها نمی توانند به این تعداد دانشجو آموزش دهند.

دبیر شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت تصریح کرد: هدف ما بهره وری حداکثری از منابع کشور برای ارتقای کیفیت آموزش در علوم پزشکی است.

دیدگاهتان را بنویسید