فرنگیس؛ بانوی شجاعت

فرنگیس، بانوی کرمانشاهی در زمان جنگ تحمیلی تنها با یک تبر با دو عراقی جنگید. از او ۲تندیس یادبود به‌عنوان «بانوی مقاوم» و «اسطوره زنان شجاع» در استان کرمانشاه وجود دارد. منبع

دیدگاهتان را بنویسید