فروشندگان سرمایه سازماندهی شدند – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان


به گزارش خبرنگاران مهر، علیرضا زاکانی در صفحه شخصی خود در توییتر از ساماندهی دستفروشان نه جمع آوری آنها خبر داد.

هاوکرها در پایتخت سازماندهی شده اند

شهردار تهران نوشت: در مدیریت جدید تهران تامین کنندگان جمع آوری نمی شوند، بلکه ساماندهی می شوند. در 114 پارک سازه هایی برای رویدادهای فروشندگان و غرفه داران وجود دارد. از این سازه ها ده ها غرفه به زنان سرپرست خانوار اختصاص داده شده است. معیشت مردم هم موضوع است و هم اولویت.

دیدگاهتان را بنویسید