فروش طلا برای زنده ماندن در هند کرونازده

616894b0a315e_2021-10-15_00-06 هندی‌های مستاصل برای زنده ماندن ناشی از بحران کووید، طلاهای خانوادگی را به حراج گذاشته‌اند.

طبق مطالعه دانشگاه «عظیم پرمجی»، به خاطر بیکاری ناشی از کرونا در یک سال گذشته، بیش از 230 میلیون هندی به ورطه فقر کشیده شده و بسیاری از آنها برای پرداخت قبض‌ها و دیون خود دچار مشکل شده‌اند.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید