فساد کلان تقریبا صفر شده است

یک نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه زمینه های فساد کلان از بین رفته است، گفت: تقریبا دیگر شاهد بروز فسادهای کلان نیستیم و دیگر یک عضو شورای شهر نمی تواند از شهرداری زمین بگیرد و کسی متوجه نشود.منبع

دیدگاهتان را بنویسید