فعالیت با 27 میلیون و 364 هزار سهم بورس کرمان27 میلیون و 364 هزار سهم به ارزش بیش از 73 میلیارد و 60 میلیون ریال در بورس منطقه ای کرمان فروخته شد که 55 درصد آن متعلق به خرید سهام و 45 درصد مربوط به فروش سهام توسط 10 ایستگاه بوده است کارگزاری فعال این کار در استان کرمان انجام شد.

شاخص کل با افزایش 2618 واحدی به رقم 1471438 واحد رسید.

دیدگاهتان را بنویسید