فعالیت های اداره کل حجاب و عفاف سازمان تبلیغات به صورت تعاملی با وزارت کشور رصد می شود.
تهران- ایرنا- دبیر اداره کل عفاف و حجاب سازمان تبلیغات اسلامی در خصوص ارتباط این ستاد با ستاد اصلی عفاف و حجاب در وزارت کشور گفت: فعالیت های این مرکز به صورت تعاملی پیگیری می شود. با ستاد

دیدگاهتان را بنویسید