فعالیت ۲۱ هزار تراکتور در لرستان

رئیس اداره مکانیزاسیون جهاد کشاورزی لرستان، گفت: ۲۱ هزار دستگاه تراکتور در بخش کشاورزی لرستان مشغول به فعالیت هستند.منبع

دیدگاهتان را بنویسید