فولادگر: قوای سه‌گانه به مجموعه‌های تحت نظارت خود، بیشتر توجه کنند

نماینده سابق مجلس گفت: وقتی که شفاف‌سازی در دستورالعمل‌ها به روشنی انجام شود، حتما تاثیر خود را بر کاهش فساد خواهد گذاشت، به خصوص که بسیاری از مظاهر فساد با همین دورزدن قوانین غیرشفاف ایجاد می‌شود.منبع

دیدگاهتان را بنویسید