فیلم – راهپیمایی روز جهانی قدس در شوشتر
اهواز – ایرنا – بستگان دارالمومنین شوشتر در یک روز بارانی با سر دادن شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، کُد آزاد شود، یک صدا به خیابان ها آمدند.

دیدگاهتان را بنویسید