قیمت سکه امامی یکشنبه 19 مهر 1401 – تابناک


قیمت سکه امامی در حالی به 15 میلیون و 210 هزار تومان رسیده که کف و سقف این سکه ها به ترتیب 14 میلیون و 230 هزار تومان و 15 میلیون و 295 هزار تومان تعیین شده است.

تغییرات قیمت سکه امامی در هفته گذشته

یکشنبه سوم ماهار دوشنبه چهارم ماهار سه شنبه، پنج ماهار چهارشنبه شش ماهار پنجشنبه هفت ماهار شنبه 9 مهر یکشنبه 10 اکتبر
14 میلیون و 230 هزار تومان 14 میلیون و 230 هزار تومان 14 میلیون و 460 هزار تومان 15 میلیون و 295 هزار تومان 15 میلیون و 210 هزار تومان

دیدگاهتان را بنویسید