قیمت پراید امروز شنبه 23 بهمن 1392 – تابناک


پراید 111 امروز به 186 میلیون تومان، پراید 131 به 170 میلیون تومان و پراید 151 به 164 میلیون تومان رسید. در حالی که پراید 132 امروز دو میلیون تومان افزایش قیمت داشت و 162 میلیون تومان فروخت.

قیمت انواع پراید را در جدول زیر مشاهده می کنید:

ماشین قیمت پنجشنبه قیمت امروز
پراید 111 187 میلیون تام 186 میلیون تام
پراید 131 171 میلیون تام 170 میلیون تام
پراید 132 160 میلیون تام 162 میلیون تام
پراید 151 166 میلیون تام 164 میلیون تام
پراید 151 پلاس 182 میلیون تام 182 میلیون تام

دیدگاهتان را بنویسید