لایروبی 4 کیلومتر از آبراه شورابیل اردبیلباشگاه خبرنگاران جوان اردبیل – حمید فضایلی گفت: با توجه به یخ زدگی کانال به دلیل افت شدید دما طی چند هفته گذشته، آبگیری سد شورابیل با این مشکل مواجه شده است که این لایروبی و یخ زدایی باعث شده دریاچه آبگیری را ادامه دهد. .

رئیس منابع آب شهرستان اردبیل گفت: بر اساس پیش بینی ها، این دریاچه تا اوایل فروردین سال آینده حدود 13.5 میلیون مترمکعب ذخیره خواهد کرد.

وی می گوید: آب ذخیره شده در مخزن سد شورابیل برای مصرف فضای سبز شهر، فضای سبز دانشگاه های محقق اردبیلی و پیام نور و برای آبیاری مزارع نیار و زرناس استفاده می شود.

پایان/زمان پیام

دیدگاهتان را بنویسید