لزوم حذف تهدیدها و مقایسه های مربوط به دانش آموزان پس از 2 سال وقفهشبنم مقتدری وی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در حال حاضر با بازگشایی مدارس و مراکز آموزشی پس از گذشت دو سال از اپیدمی کرونا، نحوه ارتباط موثر با دانش آموزان و نحوه مدیریت کودکان و نوجوانان در محیط های آموزشی اهمیت زیادی پیدا کرده است. “

وی افزود: مقاومت در برابر حضور والدین در مدرسه و کلاس های آموزشی، کج خلقی و کاهش عملکرد تحصیلی دانش آموزان از جمله پیامدهای تعطیلی مدارس و مراکز آموزشی است که هم اکنون توسط چند نفر از اولیا و معلمان مطرح شده است.

مقتدری گفت: در این شرایط برای بازگشت به حالت عادی ترکیبی از دانش و بینش در نظر گرفته شده. دانش، آموزش و بصیرت پرورش دهنده هستند. در کنار علم و دانش لازم است توانایی افزایش آگاهی، شناخت و انتخاب دانش آموزان را آموزش دهید. با افزایش آگاهی و آموزش، ذهن کودک رشد می کند.

وی تصریح کرد: در نقش اولیا و مربیان هم نباید راه حل داد. اما برای تعیین راه و مسیر. در طول مسیر، بچه ها را همراهی کنید تا انتخاب های هوشمندانه ای داشته باشند تا به مقصد برسند و در واقع «به جای ماهیگیری به بچه ها ماهیگیری بیاموزید».

این کارشناس افزود: به کودکان و نوجوانان بیاموزید که چگونه در لحظه زندگی کنند و از مسیر (دستیابی به اهداف) لذت ببرند و از این طریق سختی های مسیر و تفاوت بین درد و رنج را توضیح دهند؛ درد تحمیلی و اجباری است. اما رنج. یک گزینه است. به جای رد کردن و همچنین فرار از رنج، اجازه دهید این رنج را با تکیه بر آگاهی تعریف کنیم.

نیاز به معنا بخشیدن به دانش آموزان از طریق تعیین هدف زندگی می کند

وی تصریح کرد: یکی از راه های اصلی معنا بخشیدن به این زندگی این است که از والدین فرزندان بخواهیم اهداف و اهداف قابل دستیابی را تعریف و انتخاب کنند. این اهداف باید با توجه به شرایط و موقعیت دانش آموز تعیین شود.

مقایسه ممنوع

مقتدری گفت: برای ارتباط موثر با جوانان باید از مقایسه پرهیز کرد. در صورت نیاز به انتقاد، ابتدا به نقاط قوت کودکان اشاره کنید و سپس در قالب «پیشنهاد» انتقاد کنید. برای برقراری ارتباط موثر با جوانان از مقایسه خودداری کنید. اگر نیاز به انتقاد دارید، ابتدا به نقاط قوت فرزندان خود اشاره کنید و سپس انتقادات باید در قالب «پیشنهاد» مطرح شود.

این روان درمانگر اضافه کرد: برای افزایش اثربخشی ارائه پیشنهادات و انتقادات، دانش آموزان باید ابتدا همدلی کنند و رویدادها را از منظر نوجوان ببینند و ارزیابی کنند.

قضاوت و تهدید؛ موانع ارتباط با کودکان و نوجوانان

یکی از اعضای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره یادآور شد: از موانع ارتباطی مانند قضاوت، دستور دادن و تهدید نیز باید پرهیز کرد. حذف این عناصر در تعامل با کودکان و نوجوانان باعث افزایش اثربخشی اظهارات، درخواست ها و توصیه ها می شود.

به گزارش ایرنا، مدارس سراسر کشور از 14 فروردین ماه 1401 پس از دو سال اپیدمی کرونا با موافقت ستاد ملی کرونا بازگشایی شد.

این بازگشایی در حال حاضر توسط برخی از والدین و مربیان، با مقاومت در برابر حضور در مدرسه، نوسانات خلقی، کاهش تعاملات اجتماعی و مهارت‌های زندگی، تضعیف هویت دانش‌آموز، ناامیدی از دانشگاه، کاهش یادگیری، اختلال خواندن، حل مسئله و درک مطلب به رسمیت شناخته شده است. رو به رو

دیدگاهتان را بنویسید