لفظ جلاله الله در بافت لباس وایکینگ‌ ها

احمد بن فضلان، در قبرستان وایکینگ ها انگشتری نقره‌فام که مزین به نقش و نگار عربی بود، به عنومنبع

دیدگاهتان را بنویسید