ماجرای انتشار فیش حقوق‌های نجومی در یک شرکت پتروشیمی

انتشار اسناد مرتبط با پرداخت حقوق‌های نجومی در شرکت پتروشیمی امیرکبیر حواشی را به همراه داشته است. منبع

دیدگاهتان را بنویسید