ماجرای قبض های ۳۰۰ میلیونی تلفن ثابت!

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات گفت: مشترکان حتما از تماس با سرشماره های ناشناس خارجی اجتناب کنند. منبع

دیدگاهتان را بنویسید