ماموریت 6 ماهه در شبکه ملی اطلاعات – تابناک


شورای عالی فضای مجازی در جلسه ای به ریاست رئیس جمهور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را موظف کرد با افزایش خدمات داخلی در بسترهای زیرساختی کشور، کیفیت و سرعت شبکه ملی اطلاعات را ارتقا دهد. در نتیجه وزارت ارتباطات موظف شد با برنامه ریزی دقیق ظرف مدت 6 ماه تغییرات قابل توجهی در خدمات اساسی شبکه ملی اطلاعات ایجاد کند. وزارتخانه باید برنامه خود را برای این تغییرات به تصویب هیأت منصوب شده از سوی شورای عالی فضای مجازی برساند.

دیدگاهتان را بنویسید