ماموریت 6 ماهه در شبکه ملی اطلاعات – تابناک


شورای عالی فضای مجازی در جلسه ای به ریاست رئیس جمهور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را موظف کرد با افزایش خدمات داخلی در بسترهای زیرساختی کشور، کیفیت و سرعت شبکه ملی اطلاعات را ارتقا دهد. بر این اساس، وزارت ارتباطات موظف شد با برنامه ریزی دقیق ظرف مدت شش ماه تغییرات قابل توجهی در خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات ایجاد کند. وزارتخانه باید برنامه خود را برای این اصلاحات به تصویب شورای تعیین شده شورای عالی فضای مجازی برساند.

دیدگاهتان را بنویسید