ما در ارتباط دائمی با ایالات متحده در مورد Rolling Stream 2 هستیم.
آلمان برای پروژه خط لوله گاز روسیه به اروپا به نام رولینگ استریم 2 با آمریکا در تماس دائمی است.

دیدگاهتان را بنویسید