متوسط نرخ باروری در کشورهای مختلف/ اینفوگرافیک

در این اینفوگرافیک میانگین تعداد فرزندان متولد شده از هر زن، در چند کشور جهان نمایش دادهمنبع

دیدگاهتان را بنویسید