محاکمه‌ مخفی؛ ابزار مقامات سعودی برای سرکوب زندانیان آزادی بیان

برخی از محافل حقوق بشری ضمن انتقاد از مقامات سعودی تاکید کردند که محاکمه‌های مخفی ابزار مقامات برای سرکوب زندانیان آزادی بیان است.source article

دیدگاهتان را بنویسید