محدودیت سنی واکسیناسیون در استان مرکزی حذف شد

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اراک از برداشته شدن شرط سنی واکسیناسیون در استان مرکزی خبر داد. منبع

دیدگاهتان را بنویسید