مدارس خراسان شمالی در چه شرایطی بازگشایی شد؟

۹۵ درصد دانش آموزان خراسان شمالی دز اول واکسن کرونا را دریافت کردند.منبع

دیدگاهتان را بنویسید