مدرسه عشق با ارتش 20 میلیون نفری چه کرد؟

اتحاد و نظم و اقتدار «ارتش» را پر هیبت و با صلابت کرد، اما کدام عنصر تعیین کننده با اضافه شدنش به این ترکیب، محبوبیت ارتش را از مرزهای کلاسیک فراتر برد و دل‌ها را دوستدار خودش کرد و از نوجوان 13 ساله تا پیرمرد 90 ساله و از دختر جوان بیستُ چند ساله تا پیرزن خموده 100 ساله را مجذوب خودش کرد و نامش را از ارتش کلاسیک به ارتش 20 میلیون نفری که نیروهایش را از مدرسه عشق گرفت، دگرگون کرد؟منبع

دیدگاهتان را بنویسید