مدیران دولتی تا چند سال بعد از پایان مسئولیت ممنوع الخروج می‌شوند؟

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها گفت: در طرح ممنوع الخروجی مدیران پس از پایان مسئولیت، در نهایت کمیسیون قضایی و حقوقی زمان ممنوع‌الخروجی را سه سال تصویب کرد که می‌کوشیم با این کار از اطلاعات ایران صیانت کنیم. منبع

دیدگاهتان را بنویسید