مدیرعامل بانک دی انتخاب شدانجمن خبرنگاران جوان – در پی تشکیل مجمع عمومی فوق العاده بانک دی و انتخاب اعضای جدید هیئت مدیره در اولین جلسه هیئت مدیره، علیرضا قیطاسی به عنوان مدیرعامل این بانک انتخاب شد.

علیرضا قیطاسی دارای مدرک دکترای مدیریت حرفه ای بازرگانی و دبیری شورای هماهنگی بانک های دولتی، ریاست هیات مدیره بانک ایران زمین، مدیریت بانک ملی ایران، مدیریت برنامه ها و طرح های بانک ملی ایران و … بوده است. خودش را دارد.

روز گذشته (چهارشنبه) مجمع عمومی فوق العاده بانک دی با حضور صاحبان 56.33 درصد از سرمایه برای انتخاب اعضای هیئت مدیره جدید تشکیل شد. سهامداران حقیقی و حقوقی بانک دی اعضای جدید هیئت مدیره برگزار شدند. هیئت مدیره بانک دی انتخاب شد.

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید