مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان: کشاورزی، فعالیت های صنعتی و زباله های ناپایدار آلاینده خاک است.
سمنان – ایرنا – مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان آلودگی خاک را یک پدیده پنهان زیست محیطی دانست و گفت: فعالیت های ناپایدار کشاورزی، صنعتی و معدنی و ضایعات مناطق مسکونی از اصلی ترین آلاینده های خاک است.

دیدگاهتان را بنویسید