مدیریت آب کشور به سدسازی و جمع‌آوری آب سطحی خلاصه شده است

مدیرکل دفتر حفاظت خاک و آبخیزداری سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: مجموعه اقدامات آبخیزداری ساده و کم‌هزینه هستند و دربسیاری از موارد هم با کمک مردم انجام‌ می‌شوند و این اقدامات بسیار اثربخش است.منبع

دیدگاهتان را بنویسید