مدیریت در شرایط فعلی سخت است

استاندار زنجان گفت: مدیریت در شرایط فعلی سخت است ولی قطعا در آخرت برای انسان تضمین کننده باشد.منبع

دیدگاهتان را بنویسید