مدیریت صحیح طرح تنظیم بازار میوه نوروزی قم


مجید حمیدی امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در قم، درباره میوه های تنظیم بازار عید نوروز اظهار داشت: میزان این میوه باقی مانده در استان بسیار ناچیز است و تا چند روز آینده همگی به فروش می رسد.

وی میزان میوه تهیه شده اولیه در طرح تنظیم بازار عید نوروز در قم را 493 تن پرتقال و 247 تن سیب اعلام کرد و افزود: این میزان در آیین نامه بازار مصوب شد که قبل از عید نوروز وارد استان شد و ذخیره شد. در سردخانه ها. . همچنین برای تامین نیاز بازار در 8 فروردین 1401 علاوه بر سهمیه استانی، 48 تن سیب نو به بازار میوه استان تزریق شد.

حمیدی درباره مدیریت صحیح بازار میوه نوروزی استان گفت: در استان قم برای عدم فروش میوه های طرح تنظیم بازار و یا حذف آن مشکلی نداشتیم و مجبور نیستیم در این زمینه حراجی برگزار کنیم. .

حمیدی در خصوص کیفیت بالای پرتقال های عرضه شده در سال جاری گفت: پس از پایان دوره اولیه طرح، میوه عرضه شده با موافقت کارگروه مربوطه کمتر از قیمت قبلی دریافت کرد و 40 تن میوه به قیمت فروش رسید. قیمت هفت هزار تن.»

حمیدی ادامه داد: تا پایان هفته جاری تمامی ثمرات باقیمانده تنظیم بازار آماده می شود و چیزی برای حراج نخواهد بود. در حال حاضر میوه تنظیم بازار همچنان در دو غرفه در خیابان جمهوری اسلامی و تقاطع خیابان عطاران و سعدی عرضه می شود.

انتهای پیام/ 78035
این را برای صفحه جلد پیشنهاد دهید

دیدگاهتان را بنویسید