مدیر کل امور بانوان شهرداری تهران منصوب شد

علیرضا زاکانی، شهردار تهران در حکمی مریم اردبیلی را به سمت مدیر کل امور بانوان شهرداری تهران منصوب کرد. منبع

دیدگاهتان را بنویسید