مراقب دست های علاقه مند به آشوب در منطقه باشیم

یک کارشناس مسایل بین الملل گفت: انتظار نمی رفت آذربایجان و ترکیه دست به اقداماتی بزنند که انعکاس سازنده و مثبتی برای مردم و دولت مردان ایران نداشته باشد.منبع

دیدگاهتان را بنویسید