مراکز انتقال خون استان سمنان با 9 میلیارد تومان بهبود یافتطاهریان گفت: از جمله اقدامات دولت سیزدهم کردستان، هشت میلیارد تومان برای تجهیز آزمایشگاه غربالگری اداره کل انتقال خون استان سمنان هزینه شد.

وی ادامه داد: اعطای اعتبار 600 میلیون تومانی سالن همایش، تعمیر و بازسازی پایگاه خونگیری گرمسار با اعتباری بالغ بر 200 میلیون تومان و تعمیر و نوسازی پایگاه انتقال خون دامغان از دیگر هزینه های دولت سیزدهم است. .

وی با بیان اینکه بیماران و نیازمندان خون همواره نیازمند این عنصر مهم هستند و لازم است اهداکنندگان در همه موارد به اهدای خون فکر کنند، ادامه داد: مراکز انتقال خون استان سمنان از جمله مراکز مجهز است. در کشوری که اهداکنندگان می توانند بدون هیچ نگرانی در مورد اهدای خون اهدا کنند.

توضیح طاهریان: افرادی که برای اولین بار برای اهدای خون مراجعه می کنند، توسط پزشک پایگاه انتقال خون ویزیت می شوند و در صورت داشتن شرایط، پزشک اجازه اهدای خون را می دهد.

وی یادآور شد: اهدای خون در کنار نجات جان انسان، ضامن سلامت اهداکننده نیز هست و انتظار می رود آحاد جامعه به ویژه بانوان در امر مقدس اهدای خون مشارکت داشته باشند.

وی افزود: امید است رسانه ها در فرهنگ سازی و تشویق بانوان به اهدای خون نقش آفرینی کنند.

مدیر کل انتقال خون استان سمنان گفت: داوطلبان اهدای خون با حداقل سن 18 و حداکثر 60 سال و وزن حداقل 50 کیلوگرم می توانند به پایگاه های انتقال خون مراجعه کنند.

دیدگاهتان را بنویسید