مردم برای واکسینه کردن خود و فرزندانشان به سیستم بهداشتی کشور اعتماد کنند

یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از مردم خواست که با توجه به ناشناخته بودن ماهیت ویروس کرونا همچنان رعایت پروتکل ها و دستورالعمل های بهداشتی را مد نظر قرار دهند.منبع

دیدگاهتان را بنویسید