مردم فلسطین با توزیع نبات پیروزی هشام ابو حوش را جشن گرفتند – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان


به گزارش خبرگزاری مایر، پیروزی هشام ابوهواش رژیم صهیونیستی پس از چهار روز اعتصاب غذا به مردم فلسطین اجازه داد تا به خیابان ها بروند و جشن بگیرند.مردم در خیابان های نوار غزه شیرینی پیروزی هشام پخش می کنند ابوهواش جشن بگیرید و به یکدیگر تبریک بگویید.

همزمان اولین عکس هشام ابوهواش بعد از اعتصاب غذا گزارش شد که او با همسرش مشغول غذا خوردن است. او در این عکس ها با لبخندی معنادار به دشمنان صهیونیسم خندید.

مردم فلسطین با توزیع نبات پیروزی هشام ابو حوش را جشن می گیرند

مردم فلسطین با توزیع نبات پیروزی هشام ابو حوش را جشن می گیرند

مردم فلسطین با توزیع نبات پیروزی هشام ابو حوش را جشن می گیرند

مردم فلسطین با توزیع نبات پیروزی هشام ابو حوش را جشن می گیرند

مردم فلسطین با توزیع نبات پیروزی هشام ابو حوش را جشن می گیرند

مردم فلسطین با توزیع نبات پیروزی هشام ابو حوش را جشن می گیرند

مردم فلسطین با توزیع نبات پیروزی هشام ابو حوش را جشن می گیرند

دیدگاهتان را بنویسید