مسابقات انتخابی سنگنوردی غرب کشور
مسابقات سنگ نوردی انتخابی جام فجر غرب در دو رشته لید و بولدرینگ در سالن زنده نوردی فرهاد میرزاجانی همدان برگزار شد.

دیدگاهتان را بنویسید