مسافران پروازهای خارجی موظف به ارائه کارت واکسیناسیون دیجیتال شدند

سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد مسافران پروازهای خارجی موظف به ارائه کارت واکسیناسیون دیجیتال صادرشده از سوی وزارت بهداشت هستند. منبع

دیدگاهتان را بنویسید