مسعود مظلوم حسرت را منتشر کرد

بهنام خدارحمی قطعه «حسرت» را برای مسعود مظلوم آهنگسازی کرد. منبع

دیدگاهتان را بنویسید